Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
SHW Schoonmaakbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en/of achternaam wanneer je reageert op een blogpost of pagina en deze invult, of via het contactformulier
  • Adresgegevens.
  • E-mailadres als je reageert op een blogpost of onder een pagina, of via het contactformulier
  • IP-adres (deze worden geanonimiseerd).
  • Locatiegegevens.
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
  • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SHW Schoonmaakbedrijf verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op: info@ SHWSchoonmaakbedrijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

SHWSchoonmaakbedrijf.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak of het maken van een offerte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SHWSchoonmaakbedrijf.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 26 maanden. Dit is nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Doordat SHWSchoonmaakbedrijf.nl gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Wij delen dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel.
Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en hebben wij gegevens delen uitgeschakeld. Verder hebben wij het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SHWSchoonmaakbedrijf.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. U kunt hier meer over lezen op onze cookies pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SHWSchoonmaakbedrijf.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@SHWSchoonmaakbedrijf.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uw is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
Wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SHWSchoonmaakbedrijf.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via email: info@zoetleven.nl